Volkstuinen zijn steeds meer in opkomst. U heeft er zelf ook wellicht weleens over nagedacht om eraan te gaan beginnen. Nu we tijdens de pandemie steeds minder buitenshuis kunnen doen is een uitstapje naar een volkstuin een welkome afwisseling. In ons land zijn door het hele land volkstuinen te vinden en dan vooral aan de rand van de grote steden. België telt in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongeveer 4600 volkstuinen die verdeeld zijn over ruim honderd parken. De helft van de gehuurde volkstuinen bevindt zich in de provincie Antwerpen en voornamelijk in het grootstedelijke gebied van die stad. Opvallend is ook het aantal volkstuinen dat zich langs de spoorlijnen in Vlaanderen bevindt. Maar naast die volkstuinen kennen we zeer veel tuinliefhebbers die een gedeelte van hun particuliere tuin als groentetuin hebben ingericht. Omdat het vaak moeilijk is om aan een volkstuin te komen is dat best een slimme oplossing.

Vijanden in uw volkstuin

Als u een tuin of een volkstuin heeft dan kent u vast wel die keren dat u naar uw tuin ging en daar de gewassen niet aantrof zoals u ze de laatste keer gezien had. Amai wat is hier gebeurd zal dan een veelgehoorde kreet zijn. Waarschijnlijk zijn er dan engerlingen aan het werk geweest om ondergronds het gazon en de gewassen te verwoesten. Engerlingen richten schade aan planten aan doordat ze de wortels en andere ondergrondse delen van planten aanvreten. Vooral in de periode tussen juli en september kan dit erg veel schade aanrichten waardoor grote delen van het gazon geel worden en gedeeltelijk afsterven. Ook grotere gewassen ontkomen niet aan de keverlarven en kunnen doodgaan door de schade die deze aan de wortels toebrengen. Doordat de engerlingen in de grond zitten zijn ze lastig te bereiken, het is dan ook zaak een goed bestrijdingsmiddel te gebruiken. aaltjes tegen engerlingen is daarvoor de juiste oplossing.

Bestrijden van larven op een biologische manier

Een milieuvriendelijke manier voor de bestrijding van ongedierte is de bestrijding met nuttige insecten. Er zijn vele nuttige insecten die ingezet kunnen worden. Je kunt bijvoorbeeld nematoden kopen ter bestrijding van de insecten. Nematoden, ook wel aaltjes genoemd gaan op zoek naar hun prooi, dringen die binnen en zullen de prooi verzwakken waarna ze zullen sterven. Nematoden zijn milieuvriendelijk en onschadelijk voor mensen, dieren en de planten. Aaltjes gebruiken de larven van de insecten om zich te voeden en zich daarna weer veder voortplanten. Een prima manier om je tuin of volkstuin mooi en gezond te houden.